Waarom Ultrasoon reinigen?

Waarom koelers bij tijd en wijle moeten worden gereinigd is over het algemeen wel bekend; bij bundelkoelers, rookgaskoelers of warmtewisselaars in het algemeen, geeft een vuilafzetting een verminderde warmteoverdracht waardoor de efficiëntie vermindert.

Andere redenen om te reinigen zijn b.v. hygiëne bij microbiologische aangroei of veiligheid bij organische verontreinigingen in combinatie met een zuurstofrijk proces.

Er bestaan voor het reinigen van koelers verschillende reinigingsvormen. De keuze van reinigingsvorm hangt af van het type materiaal waarvan ze gemaakt zijn, de vervuiling en wat wordt gekoeld respectievelijk verwarmd. Het reinigen gebeurt in één of meer stappen met alkalische, neutrale of zure chemische middelen. Niet alleen het type koeler maar ook de toepassing bepaalt daarmee welke reinigingsvorm het meest geschikt is.

Ultrasone reinigingstechniek!

Voor het verwijderen van procesvuil door middel van ultrasoon golven die vervuilingen (vooral vet en roet) lostrillen. Deze reiniging is specifiek geschikt voor constructies met relatief kleine onderlinge afmetingen.

  • Luchtkoelers met lamellen
  • Radiateuren
  • Rookgaskoelers
  • Vlamdovers
  • Bundelkoelers
  • Turbokoelers
  • Bundelkoelers

Ook als uw specifieke voorwerp er niet bij staat hebben we waarschijnlijk een oplossing, gewoon even bellen;

Dijk’s Ultrasone Reinigingstechniek: T 077 465 3003

De procedure bij ultrasoon reinigen

Bij ultrasoon reinigen is ook eindinspectie van het behandeld materiaal van wezenlijk belang. Eindinspectie kan plaatsvinden d.m.v. UV-licht, een veegtest of een indampproef met chemisch zuivere oplosmiddelen om verwijdering van alle organische vervuiling te kunnen verzekeren.

Na reiniging en inspectie worden behandelde delen zorgvuldig verpakt volgens speciale procedures, waardoor tijdens transport en handling het behandelde materiaal niet vervuild kan raken.

Met de genoemde techniek kan Dijk´s Ultrasoon reinigen praktisch alle koelers en filters voor elke mogelijke toepassing reinigen en indien gewenst behandeld materiaal voorzien van alle benodigde certificaten.